Grafika

V grafickém studiu neboli DTP (Desktop Publishing) vám pomocí digitální techniky zpracujeme a upravíme předlohy určené pro tisk. Kromě vámi dodaných podkladů je firma také schopná vytvořit požadovaný grafický návrh podle přání zákazníka. Firma též spolupracuje s několika výtvarníky a kreslíři, kteří na požadavek zákazníka zhotoví požadovaný obrázek, který je digitálně zpracován a upraven pro tisk.